Aanmelden

Vanaf dit seizoen hanteren wij één centraal adres voor het aanmelden.
Elke lezing/leerkring of excursie heeft een nummer. Dit staat onderaan de pagina, rechts naast de datum van de activiteit.
U kunt zich op de volgende wijzen aanmelden.

per e-mail (dit heeft onze voorkeur): aanmelden@leerhuisermelo.nl
Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en de naam en het nummer van de leerkring.
via het formulier op de websites:
www.leerhuisermelo.nl
www.vormingentoerusting.com
www.hervormd-ermelo.nl/vorming-en-toerusting
 
Beschikt u niet over e-mail of internet dan kunt u de gevraagde gegevens ook per brief inleveren in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau, Stationsstraat 135 te Ermelo.
U krijgt na opgave een ontvangstbevestiging. Hebt u na 3 dagen niets ontvangen, dan is uw aanmelding niet binnengekomen.
Wilt u bij verhindering ons s.v.p. even informeren.

Bijdrage
Voor elke lezing/bijeenkomst wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van € 4,00.
Zo mogelijk gepast te betalen bij de ingang.
Voor enkele activiteiten geldt een hogere bijdrage, dit staat erbij vermeld. Bij aanmelding hoort u hoe en wanneer dit (eventueel vooraf) betaald kan worden.

Digitaal programma
U kunt ons programma ook raadplegen op onze websites (zie boven)
 
Info
Voor algemene informatie, vragen en opmerkingen kunt u ons ook een mailbericht sturen op info@leerhuisermelo.nl, of
info@vormingentoerusting.com