1715 Kijk eens in de spiegel van de legende Esther


Het Bijbelse Estherverhaal is verbonden met Purim, dat in het vroege voorjaar door de Joodse gemeenschap overal ter wereld uitbundig wordt gevierd. Beeldend kunstenaar en theoloog Ruud Bartlema situeert het tijdloze sprookje van Esther in de grimmige jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Dat zijn immers de jaren waarin de uitroeiing van zes miljoen Joden een afschuwelijk feit werd. Van de drieëndertig schilderijen die hij rond Esther maakte, werd een indringend klankbeeld gemaakt met tekst en muziek. Dit wordt door Ruud Bartlema zelf ingeleid en vertoond.

Het Purimfeest is een feest met vrolijke verkleedpartijen, maskerades en muziek, waardoor het sterk doet denken aan ons carnavalsfeest. De legende van Esther is nauw verbonden met het bijbelboek Exodus, het verhaal van de uittocht uit Egypte. Net als in het boek Exodus wordt ook in het verhaal van Esther een heel volk uit de wurggreep van een dreigende ondergang gered. Maar in Esther krijgt de onderdrukking in de figuur van Haman het gezicht van het pure antisemitisme en staan we oog in oog met dit absurde verschijnsel. Kijkend in de spiegel van eeuwen jodenvervolging blijkt het verhaal van Esther nog steeds griezelig actueel.

 

Ds. R. Bartlema is Beeldend Kunstenaar, Theoloog en leraar Joodse Mystiek.

Datum dinsdag 12 september 2017
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Ruud Bartlema