1717 De Bijbel anno nu anders gelezen

Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder onze christendommelijke vooroordelen en misverstanden, dat het de moeite loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. Gaat het in de bijbel wel om een 'hiernanogmaals'? Is schepping hetzelfde als natuur? Komen homo's in de hel en heilige boontjes in de hemel? En is het Oude Testament een boek vol oorlogen en achterlijke voorschriften? Bevat de bijbel een chronologisch verslag van gebeurtenissen? 
 

Deze avond gaan we ons met Ad van Nieuwpoort oefenen in een andere manier van Bijbellezen door terug te gaan naar de Hebreeuwse grondwoorden en de oorspronkelijke indeling. Zo hopen wij met hem tot de ontdekking te komen dat als de bijbelverhalen de ruimte krijgen om voor zichzelf te spreken, hun zeggingskracht ook vandaag nog grote betekenis hebben. 

Dr. Ad van Nieuwpoort studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2006 promoveerde op een studie naar het Messiaanse tegoed van het evangelie van Lukas. Hij werd bekend door zijn eerste pennenvrucht in 1997: 'De kleine Mensengod, de bijbel kan ons nog meer vertellen'. Daarin breekt hij een lans voor een hernieuwde lezing van de bijbelse teksten. Als de bijbel geen historische verslagen bevat, waar gaat het in al die verhalen dan wel over? 

Ad van Nieuwpoort heeft zich in deze jaren ook intensief bezig gehouden met de uitgave van het nagelaten werk van zijn leermeester Frans Breukelman ( in navolging van Karl Barth, K.H. Miskotte, Martin Buber en Franz Rosenzweig hield hij zich zijn leven lang intensief en enthousiast bezig met de vertaling en vertolking van bijbelse verhalen).
Van 2004 tot 2012 was Ad van Nieuwpoort predikant van de Thomaskerk te Amsterdam. Daar was hij een van de initiatiefnemers van het project Zingeving Zuidas. Sinds 2012 is hij predikant te Bloemendaal en Overveen en schrijver van diverse boeken over hoe je vandaag zinvol Bijbelse verhalen kunt lezen. Onlangs verscheen van zijn hand ‘Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dorpsdominee?’

Datum woensdag 27 september 2017
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Ad van Nieuwpoort