1718 Jezus uit de kunst

De ontwikkeling van het beeld van Jezus Christus in de Westerse kunst laat een spanningsboog zien tussen goddelijk en menselijk, tussen eenvoud en uitbundigheid, tussen oog voor het mysterie en (al te) concrete invulling daarvan. In de handen van mensen krijgt Jezus vele gestalten…
In de presentatie volgen we de kunsthistorische lijn van het Jezusbeeld met accent op eigentijdse verbeelding. De aandacht gaat uit naar significante en betekenisvolle kunstwerken bij het verhaal van Jezus. In de voordracht is ruimte voor meditatief overwegen van de verbeelding die jou inspireert en enige interactie rond beleving van de kunstwerken.

De heer B. Piepers was als pastoraal werker verbonden aan de RK St. Lukasparochie in onze regio.
 


Datum donderdag 5 oktober 2017
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Ben Piepers