1720 Tafelgesprekken: Reformatie vandaag

De interessantste gesprekken voerde Maarten Luther aan tafel. Het ging werkelijk over alles - saillante en pikante uitspraken zijn er uit zijn (volle) mond opgetekend. Deze avond gaan we ook aan tafel en tijdens een stijlvolle maaltijd in gesprek naar aanleiding van 500 jaar Luther. Via korte statements van representanten uit de verschillende kerken gaan we in gesprek over allerlei zaken - uit verleden en heden: over de ontdekking van de genade, de paus, de overheid en de dopers. Maar ook over of de kerk vandaag de boodschap van zonde en genade niet verkwanselt, of 'voltooid' leven haaks staat op 'vreemde vrijspraak', of duurzaamheid het nieuwe reformatiethema moet zijn,  of we wel iets van Luther kunnen leren m.b.t. onze omgang met joden en moslims en we stellen de vraag waarom de hel, de duivel en het oordeel zo weinig aan de orde wordt gesteld in de prediking.

 


Voorgangers van de lokale kerken hebben hun medewerking toegezegd. Ze hebben er nu al zin in. Bent u ook een disgenoot? Deelname kost € 5 inclusief maaltijd. Het aantal deelnemers is beperkt, dus geeft u zich op voor 15 oktober 2017.

Ds. P.M.J. Hoogstrate is emeritus predikant van de PKN te Ermelo.
Dr. P.A. Verbaan is predikant van de Oude Kerk te Ermelo.
Pator H. Zemann is pastor van de Rooms-Katholieke Kerk.

Datum donderdag 26 oktober 2017
 Tijd 18.00-21.00 uur 
 Plaats Goede Herder Kerk (let op: minder gebruikelijke plaats)
 Inleiders Peter Hoogstraten, Peter Verbaan en Harrold Zemann