1723 Laudato Si

In 2015 schreef paus Franciscus de indrukwekkende rondzendbrief ‘Laudato Si’. Wereldwijd heeft deze ‘groene’ encycliek veel lof geoogst. Hij uit zijn zorgen over hoe we omgaan met de aarde, ons gemeenschappelijk huis. De paus noemt o.a. de klimaatveranderingen, schaarste van schoon water en verlies van biodiversiteit. De ecologische problemen verbindt hij met de sociaal economische ongelijkheid in de wereld en de aantasting van de kwaliteit van leven. Er bestaan volgens hem niet twee crises afzonderlijk; het is één complexe sociale en ecologische crisis. Het heeft alles te maken met het bestrijden van armoede, uitgesloten mensen hun waardigheid terug te geven en tegelijkertijd voor de natuur te zorgen.
De kern van ‘Laudato Si’ vormt de vraag: Wat voor wereld willen we achterlaten aan de kinderen die nu opgroeien? Paus Franciscus noemt het belang van een ecologische spiritualiteit en verandering van levensstijl. Zo stelt hij dat we met onze consumptiekeuzes grote druk kunnen leggen op diegenen die politieke, economische en sociale macht uitoefenen.
Antoinette Bottenberg zal ons inleiden in de hoofdlijnen van deze encycliek waarbij er ruimte is voor uitwisseling.

 

Mevr. A. Bottenberg is pastoraal werker binnen de St. Lucasparochie.


 Datum dinsdag 14 november 2017 
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Antoinette Bottenberg