1724 Spinoza over God en religie

Benedictus de Spinoza (1632-1677) is een van de belangrijkste en invloedrijkste filosofen uit de moderniteit. Hij werd geboren in Amsterdam als kind van Joods-Portugese ouders. Gedurende zijn leven werkte hij als lenzenslijper, maar hij is natuurlijk beroemd geworden om zijn filosofische werken die hij in zijn vrije tijd schreef. De ideeën die hij daarin uitwerkte, zijn niet alleen heel diepgaand maar ook (zeker in die tijd) controversieel: zijn gedachten over God, de heilige schriften en religie vormen waarschijnlijk de achtergrond voor zijn excommunicatie uit de Joodse gemeenschap in 1665. Dat prikkelt ons natuurlijk om ons te verdiepen in zijn uitdagende ideeën over deze onderwerpen.
Tijdens deze avond denken we met elkaar na over Spinoza's ideeën over God en religie. Rob Compaijen zal allereerst duidelijk maken hoe Spinoza past in de context van de moderne filosofie, en met name hoe hij zich verhoudt ten opzichte van het denken van Descartes. Vervolgens zal hij, op basis van Spinoza's fascinerende boek de Ethica, laten zien hoe hij ertoe komt te concluderen dat God en natuur in bepaald opzicht identiek zijn.
 

Deze gedachte heeft natuurlijk grote gevolgen voor hoe we over religie moeten nadenken. Het lijkt er immers op dat Spinoza het idee van een persoonlijke God heeft opgegeven. Betekent dit dat er voor religie eigenlijk ook geen plek meer is? Ik zal enkele gedachten uit Spinoza's invloedrijke boek het Theologisch-Politiek Traktaat uitwerken om die vraag te beantwoorden.

Dr. R. Compaijen is religiewetenschapper en gepromoveerd filosoof. Hij werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Protestants Theologische Universiteit te Amsterdam.


Datum woensdag 22 november 2017
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Rob Compaijen