1725 Lees maar, er staat niet wat er staat

Martinus Nijhoff, dichter, essayist, toneelschrijver en vertaler werd door tijdgenoten beschouwd als eerste onder zijn gelijken. U moet dan denken aan dichters als Bloem, Achterberg, Gerhardt, Slauerhoff en Roland Holst en misschien ook nog Marsman. Wat hem onderscheidt van bovenstaande grootheden, is dat Nijhoff tot op de huidige dag grote bewondering oproept bij zowel de moderne contemporaine dichters als bij wetenschappers en liefhebbers. Die populariteit is onverminderd aanwezig, ook al is de dichter al meer dan zestig jaar geleden gestorven.

"Nijhoff kon in feite alles en altijd beter dan wie ook,” schreef dichter Jacques Bloem reeds in het eerste artikel dat hij wijdde aan Nijhoffs dichtkunst. Qua taalbeheersing en inhoud kon hooguit Ida Gerhardt hem naar de kroon steken. Voor wat betreft de gelaagdheid en transparantie van zijn werk was er niemand die kon, wat Nijhoff kon.

 


De titel van Van den Akkers promotie verwijst juist naar het vakmanschap van de dichter: een dichter hoort zelf niet te huilen en te jammeren maar zijn werk moet, zo hij dat wil, die emoties oproepen bij de lezer. Daartoe is Nijhoff als geen ander in staat geweest. Zijn op het oog zo eenvoudige dichtwerk heeft talloze mensen tot grote ontroering gebracht. De persoon achter de dichter was evenwel nauwelijks zichtbaar.

De heer W.M.R. van der Lei is de in Ermelo en Putten bekende leraar Nederlands van Groevenbeek. Hij is aan de Hogeschool Utrecht afgestudeerd op de poëtica van Ida G.M. Gerhardt.


Datum woensdag 29 november 2017
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Wopke van der Lei