1726 Bachs Weihnachtsoratorium

Wat de Matthäus Passion is voor de passietijd is het Weihnachtsoratorium voor de Kerst.
Het Weihnachtsoratorium BWV 248, in 1734 door Johann Sebastian Bach gecomponeerd, bestaat uit zes delen die de liturgische plaats innemen van de cantates op de drie Kerstdagen 1734 en op Nieuwjaarsdag, Driekoningen en de zondag na Nieuwjaar 1735.
Een integrale uitvoering op één avond, hoewel korter dan een Hohe Messe of een Matthäus Passion, heeft Bach nooit beoogd. Men kan het stuk beter beschouwen als een feuilleton: een doorlopend verhaal in afleveringen.

Dirigent en Bach-zanger Bas Ramselaar zal tijdens de lezing aan de hand van muziekvoorbeelden nader verklaren hoe het Weihnachtsoratorium tot stand is gekomen en hoe Bach de geslaagde delen uit éénmalige composities voor koninklijke kroningen en verjaardagen uit de voorafgaande jaren een plaats gaf in het liturgisch repertoire voor Kerstmis.
 

De muzikale inhoud van de compositie vertoont dezelfde trekken als die van Bachs passionen: koralen, vrije koren, eenvoudige vertellende recitatieven en een- of meerstemmige aria’s. Maar hun onderlinge verhouding wordt hier bepaald door het feit dat de Bijbeltekst over Jezus’ geboorte vrij summier is. Dat bewoog Bach tot het gebruik van veel beschouwende teksten en muzikale effecten, waarin hij zijn creativiteit én zijn religieuze gevoelens ten volle kon ontplooien.

De heer B. Ramselaar is, naast veel uitvoerende activiteiten, werkzaam als zangpedagoog, co-repetitor en docent stem- en koorvorming.


Datum donderdag 14 december 2017
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Bas Ramselaar