1803 Dementie in het verpleeghuis, een drempel voor de kerk?

Een gesprek met iemand die lijdt aan dementie… Niet te doen?! In zijn werk komt de spreker de machteloze vraag geregeld tegen: "Hoe kun je een gesprek aangaan met iemand met dementie in het verpleeghuis?” En al helemaal als je namens ‘de kerk’ komt en het dus een ‘inhoudelijke ontmoeting’ moet zijn… 

Mensen die lijden aan dementie vergeten veel en wanneer we niet uitkijken worden zij door anderen vergeten. Hij onderzocht hoe de afstand tussen het verpleeghuis (mens met dementie) en de kerk verkleind zou kunnen worden. Hoe kun je bezoekwerk doen aan mensen in het verpleeghuis die lijden aan dementie? Wat heb je daarvoor nodig?

 

Allereerst is het belangrijk dat je weet wat dementie inhoudt. Wat is er met deze mens aan de hand, welke consequenties heeft dementie op het dagelijks leven van de mens en wat zijn de (on)mogelijkheden op het gebied van communicatie?
Daarnaast moet je weten wat ‘(pastoraal) bezoekwerk’ inhoudt.
In zijn onderzoek heeft Peter Versloot het bezoekwerk vanuit / namens de kerken bekeken.
Aan het eind van de avond krijgen alle aanwezigen de handreiking mee naar huis.

De heer P. Versloot is geestelijk verzorger in De Vijverhof, Capelle aan den IJssel.

Datum dinsdag 23 januari 2018
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Peter Versloot