1810 Nijkleaster

Geert Mak heeft met zijn boek 'Hoe God verdween uit Jorwerd' op het eerste gezicht een stevige steen in de vijver van de secularisatie gegooid. Alleen om die reden al, is het interessant om na te gaan wat Mak in zijn boek precies signaleert.
In het verlengde van bovenstaande analyse, is het boeiend om te onderzoeken hoe Mak na de verschijning van het boek op een normatieve wijze de godsdienstige ontwikkelingen in Jorwerd evalueert.
Voortbordurend op de voorgaande twee aandachtspunten, zullen we in kaart brengen wat voor gevolgen het toenemende verdwijnen van God in Nederland heeft, waarbij zowel winst als verlies in het geding zijn. Daarbij zullen in ieder geval de volgende thema's aan de orde komen: de gevolgen van het verdwijnen van de hemel, God, de ethiek en identiteit.
Een historische visie op God in Nederland.

Ds. J. Snoek is docent bijbelwetenschappen aan de Hogeschool Windesheim en wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit.

 


Datum maandag 5 maart 2018
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Hans Snoek