1811 De opstanding in het geding

Het geloof in de opstanding van Christus lijkt voor veel gelovigen tegenwoordig geen breekpunt meer te zijn. In discussies, waarin de lichamelijke opstanding van Christus wordt betwijfeld, komen als bronnen van twijfel meestal de volgende twee vooronderstellingen naar voren:
1De gedachte dat het idee van de lichamelijke opstanding door de evangelisten is overgenomen uit de Griekse denkwereld.
2De constatering dat de beschrijvingen van de opstanding door de evangelisten onderling zo veel verschillen dat er onmogelijk sprake kan zijn van een historische gebeurtenis.
Op deze leerhuisavond wordt als uitgangspunt gekozen de visie van de farizeeër Paulus over de opstanding van Christus. Tijdens deze avond is er ruimschoots gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.
In de inleiding zal duidelijk worden gemaakt dat het geloof in de opstanding van de doden een kernpunt is van het joodse (oudtestamentische) geloof en dat dit geloof de grondslag is geweest voor het schrijven van het Paasevangelie door de evangelisten en Paulus.
 

Tevens zal de visie op de opstanding van de doden van enkele moderne theologen worden besproken. De avond wordt afgesloten met twee stellingen die de uiterste meningen over de opstanding weergeven.

Drs. J. Wilhelm is systematisch theoloog.

Datum donderdag 15 maart 2018
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Han Wilhelm