1812 Al wat ze u zeggen, doet dat

Na een verbintenis van 25 jaar met het Leerhuis Ermelo als inleider, wordt in deze tijd gevraagd om zelfreflectie. Dat wil ik deze avond doen als kerklid, als onderwijskundige, maar bovenal als theoloog.
De leerkringen die ik voor ‘ons’ Leerhuis, vanaf 1993-1994, met veel plezier mocht ontwikkelen en verzorgen, hielden altijd verband met het raakvlak van synagoge en kerk, de relatie tussen oude en nieuwe testament of met mijn hoofdvak dogmatiek. En dat wens ik ook de komende jaren zo voort te zetten.

Tijdens deze bijzondere leerhuisavond wil ik mijn theologische stellingname, die in de afgelopen 25 jaar is gegroeid, toelichten vanuit de bijzondere tekst uit Matteüs 23: 3; de aanhef van Jezus’ rede tegen de schriftgeleerden en farizeeën: ‘Al wat ze u zeggen, doet dat’.
 


De volgende vragen wil ik op deze avond in ieder geval overdenken:
  1. Wie zijn ‘ze’? Hoe kunnen ‘ze’ theologisch en historisch gekwalificeerd worden?
  2. Wat is het ‘wat’ en ‘dat’? Welke leerinhouden bedoelt Jezus hier?
  3. Wie worden hier aangesproken met ‘u’? En in hoeverre kunnen wij onszelf vandaag de dag daartoe rekenen?
  4. Waarom legt Jezus hier een accent op het juiste doen en handelen?
  5. En wat wordt er (nog) gezegd en geleerd?
Hoe ver staan wij af van de joodse (leerhuis-)traditie als ‘permanent leren’?
En wat is er nog overgebleven van het leren uit de unieke kerkelijke trits: vieren, leren en dienen?

Drs. H. Wilhelm is systematisch theoloog.


Datum donderdag 22 maart 2018
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Han Wilhelm