1813 Kerkenpad in Ermelo

  


Vandaag gaan we op Kerkenpad in Ermelo.
In de Immanuelkerk aan de Stationsstraat ontvangen we u graag met koffie en een klein orgelconcert op het mooie Reil-orgel.
We luisteren naar verhalen over de kerk en haar geschiedenis.
Per fiets gaan we naar de Lukaskerk op het Landgoed Veldwijk. Vroeger lagen de mannenpaviljoens aan de oostzijde en de vrouwenpaviljoens aan de westzijde van de kerk. Dit om ontmoetingen tussen patiënten en mogelijk ook personeel zoveel mogelijk te voorkomen.
We vervolgen onze tocht naar De Voorhof aan de Frederik Hendriklaan.
Een kerk die door haar groei steeds een stukje kon uitbreiden tot wat zij nu is. 
Tenslotte gaan we naar de grootste kerk van Ermelo: de Nieuwe Kerk aan de Horsterweg.
Hier horen we het verhaal over het ontstaan van de kerk en de oorlogsperiode.

Het Kerkenpad begint om 10.30 uur in de Immanuelkerk en we sluiten het af met soep en een broodje rond 13.30 uur in de Nieuwe Kerk. Dit Kerkenpad is een samenwerking tussen Vorming & Toerusting, het Leerhuis Ermelo, de  Lukaskerk en de Chr. Geref. Kerk. In verband met de kosten vragen we een bijdrage van € 7,50 per persoon.

Datum zaterdag 7 april 2018
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats diverse kerken