Leerhuis Ermelo
2018 - 2019
  
 

 

Het Leerhuis is een samenwerkingsverband van de Gereformeerde Kerk, de Zendingskerk (beide onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland) en de Rooms-Katholieke Goede Herderkerk.

In het Leerhuis gaat het om leren, opgevat als een brede activiteit: overdracht van kennis, educatie, maar ook en vooral leren van elkaar en over elkaar. Bij leren hoort ook de persoonlijke groei en geloofsgroei door nieuwe ervaringen. Leren doet een appèl op nieuwsgierig-zijn en creëert ontmoetingsplaatsen waar het kerk-zijn concrete invulling kan krijgen.

De werkgroep Leerhuis werkt continu aan een nieuw programma met leerkringen, die aangeboden worden via het leerhuisboekje waarin alle leerkringen zijn beschreven. Op deze leerkringen kan worden ingeschreven door geïnteresseerden. Bij het samenstellen van het leerhuisprogramma wordt erop gelet de thema's breed en divers in te vullen.