Samen de Bijbel lezen

Met de slogan ‘terug naar de bronnen’ - of, in het Engels, ‘back to basics’ – probeert de landelijke kerk (PKN) weer belangstelling te wekken voor ‘gewoon’ samen Bijbel lezen. Want het is waar natuurlijk, vroeger lazen we aan tafel en op school en bij vergaderingen…, maar tegenwoordig weten velen weinig meer van de Bijbelverhalen.

Daarnaast, lezen en verstaan zijn twee dingen.
‘Begrijpt u ook wat u leest?’, vraagt Filippus in Handelingen 8 aan de Ethiopiër, die hij op last van een engel van de Heer ontmoet. En sindsdien, met alle tijds- en cultuurverschil, met alle ontwikkelingen van kennis en wetenschap, zal dat er niet makkelijker op geworden zijn.

‘Verstaat u wat u leest?’
Graag nodigt ds. Nelle-Mieke Drop u uit voor een nieuw te starten Bijbel-lees-groep.
‘Ik stel voor met een niet te groot en niet te moeilijk Bijbelboek te beginnen en daar een ‘voortgaande lezing’ van te maken; het boek Marcus bijvoorbeeld van begin tot eind samen te lezen. Met van tijd tot tijd ook ruimte voor achtergrondinformatie én voor gesprek over wat het gelezene voor ons betekent.’

Voorlopig staan komend najaar 5 bijeenkomsten gepland. Wellicht kan het volgend voorjaar verder gaan. Als u zich opgeeft, wilt u dan aangeven of u zich opgeeft
(a) uitsluitend voor de donderdagmorgen, of (b) uitsluitend voor de donderdagavond,
of (c) dat u zowel ’s morgens als ’s avonds zou kunnen? Afhankelijk van de opgaves kiezen wij dan voor een morgen- en/of een avondkring. Najaar 2019: 5 donderdagen met een ochtend- en/of een avondkring (zie onder).

Ds. Nelle-Mieke Drop is emeritus predikant, tijdelijk verbonden aan de Gereformeerde Kerk Ermelo.
 
  Afbeelding invoegen

Datum: 26 sep., 3 okt., 31 okt., 14 nov., 28 nov 2019
1918
Tijd: 10:00 – 11:30 uur en/of 20:00 – 21:30 uur

Locatie: Immanuelkerk
Inleider: ds. Nelle-Mieke Drop