Tobit - een kennismaking

Eén van de apocriefe boeken


Het boek Tobit behoort tot de deuterocanonieke bijbelboeken. Niet zo bekend wellicht, maar toch heeft Rembrandt er verschillende schetsen en schilderijen over gemaakt. Het is in vele opzichten een wonderlijk verhaal. Het beschrijft de avonturen van een jongeman, Tobias, die met zijn reisgezel Azarias (de aartsengel Rafaël in menselijke vermomming) een lange reis maakt om geld op te halen voor zijn blinde vader Tobit.

Het is een verhaal over opgroeien: Wanneer Tobias vertrekt is hij nog een jongen. Bij thuiskomst in Ninevé is hij getrouwd en, door zijn huwelijk, nog rijk ook.Tevens lezen wij over demonen en wonderbaarlijke genezingen. Maar meer nog is het een verhaal over Gods genade. Wanneer Tobit en Sara, beiden getroffen door groot ongeluk, God om hun dood vragen, stuurt God de aartsengel Rafaël om hen te helpen.   Op deze avond willen we kennismaken met dit boek door samen enkele fragmenten te lezen. Daarnaast stellen we onszelf de vraag: waar raakt dit verhaal aan mijn eigen leven?   
 
André Priem is predikant van de Westerkerk in Ermelo.
 
  Afbeelding invoegen    
 
Datum: maandag 30 september 2019 1919
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Westerkerk
Inleider: ds. André Priem