Rembrandt: een glimp van de hemel

Rembrandt als Bijbels theoloog

Het kan u niet zijn ontgaan: in dit Rembrandt-jaar, 350 jaar na zijn dood, wordt er in allerlei tentoonstellingen, lezingen en andere culturele activiteiten aandacht besteed aan zijn werk. Zo ook in Ermelo, op maandag 28 oktober.
Ds. Jan Riemersma, auteur van het boek ‘Een glimp van de hemel’, vertelt in woord en beeld over de diepere laag in Rembrandts schilderijen.

Hij belicht het bijbels-theologische aspect van Rembrandt en hoe dit met zijn werk en persoonlijk leven verweven was.
Riemersma geeft enerzijds uitleg over de compositie van ieder kunstwerk, anderzijds gaat hij ook in op het religieuze aspect van de afgebeelde scène.
Hierbij vermeldt hij de bijbehorende bijbelpassages en maakt hij gebruik van citaten van andere schrijvers.
Hij laat zien hoe Rembrandt in zijn werken iets van God laat oplichten. Ook Rembrandts knappe psychologische kijk op de mens komt naar voren.

Samen met ons gaat ds. Riemersma op zoek naar het geheim van Rembrandt.
U kunt het boek (160 blz. gebonden) deze avond ook inkijken en zelfs aanschaffen.

Jan Riemersma (1956) was gemeentepredikant en daarna ouderenpastor in Sliedrecht.
 
  Afbeelding invoegen    

Datum: maandag 28 oktober 2019 1924
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Oude kerk, de Hoeve
Inleider: ds. J. Riemersma