Wijn en de BijbelZo zal hij brood winnen uit de aarde
en wijn die het mensenhart verheugt,
geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja, brood dat het mensenhart versterkt.’ 
 
In dit citaat uit Psalm 104 klinkt de vreugde door: wijn verheugt het hart. Dit is één van de vele manieren waarop er in de Bijbel over wijn gesproken wordt.In veel verhalen, variërend van de tijd van Noach tot aan die van Paulus, komt de beschrijving en het gebruik van wijn terug. Het was een gangbare drank in die tijd. Omdat het gebruik van wijn bij een ieder bekend was, konden er aan de hand van wijn ook symbolische vergelijkingen gemaakt worden.
            
Tijdens deze avond gaan we na wat de Bijbel over wijn vertelt, zowel letterlijk als symbolisch. Dat is veel meer dan wij ons meestal realiseren. Daarnaast krijgen we
uitleg over hoe vandaag de dag de wijnproductie plaatsvindt. 

Roelof de Wit is predikant van de hervormde gemeente, wijk Kerkelijk Centrum.
Jan van den Ham is eigenaar van Wijngaard Telgt en gemeentelid Kerkelijk Centrum.
 
  Afbeelding invoegen    
  
Datum: dinsdag 5 november 2019 1925
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Wijngaard Telgt, Telgterweg 221, Ermelo

Inleider: ds. R. de Wit en dhr. J. van den Ham