Autisme, geloof en kerk, gaat dat samen?

We lezen steeds vaker berichten over autisme. Waarschijnlijk kennen we allemaal wel iemand die een vorm van autisme heeft, misschien wel in ons eigen gezin. Anne-Josien Huisman maakt ons deze avond wegwijs in de wereld van het autisme. Zij legt uit wat autisme inhoudt, waar iemand met autisme op geloofsgebied of in de kerkelijke gemeente moeite mee zou kunnen hebben, maar óók waar hun sterke kanten liggen.

Ongeveer 1 procent van de Nederlanders heeft een vorm van autisme: zij ervaren beperkingen in communicatie en sociale interactie.
De bijbel echter staat vol met beeldtaal en er wordt vaak gesproken over het aangaan van een ‘relatie’: met God en met elkaar.
Dit zijn nu aspecten die voor iemand met autisme lastig kunnen zijn. Ook hebben zij moeite met gevoelens en emoties zoals vreugde, droefheid, maar ook met berouw of bekering, begrippen die in de prediking juist veel worden benoemd. In een wereld die verwarrend en onvoorspelbaar is hechten zij sterk aan vaste patronen en duidelijkheid; dit kan zich uiten in beperkte verbeelding en weerstand tegen veranderingen. Ook de taal kan een belemmerende factor zijn.

Waar loopt een pastor, predikant, ambtsdrager, catecheet, gemeentelid of leider van de jeugdclub dan zoal tegenaan in het contact met deze mensen?
Op dergelijke vragen zal Anne-Josien Huisman ingaan door middel van concrete en praktische adviezen, zodat mensen met autisme geholpen kunnen worden in hun geloof en gemeenteleven.
De avond heeft een interactief karakter met ruimte voor inbreng van de aanwezigen.

Anne-Josien Huisman is GZ-psycholoog en werkzaam bij Eleos.
 
  Afbeelding invoegen    
 
Datum: donderdag 21 november 2019 1928
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum
Inleider: drs. A.J. Huisman