Uitgekristalliseerde levenswijsheid

 
Wegens omstandigheden kan de avond niet doorgaan.   
 
Een vervolg 

Gelovigen, profeten, priesters en filosofen schipperden door de tijden heen van de ene interpretatie naar de andere om antwoorden te kunnen geven op de grote vragen van de mensheid.
-          Waar kom ik vandaan?
-          Wie ben ik en wie zijn zij?
-          Wie/wat zijn we voor elkaar?
-          Wat is mens-zijn?
-          Hoe kan ik overleven?
-          Wat is leven en wat is sterven?
 
In de leerhuisavond van vorig jaar kwam aan de orde hoe mensen van de vroege oudheid (vanaf ongeveer 30.000 jaar voor onze jaartelling) tot op heden aan het onbenoembare woorden en namen hebben gegeven om dit toch een plaats te kunnen geven. Opvallend daarbij is dat de verschillende godsdiensten dezelfde grondprincipes in zich dragen. Deze keer kijken we vanuit antropologisch-historisch perspectief naar teksten in de Bijbel en die van oude godsdiensten en zullen dan een vervlechting zien tussen de joods-christelijke traditie en die van andere godsdiensten. Aan de orde komt hoe mensen de Godheid die mensen tot hun recht wil laten komen te eigen bate veranderden in een Godheid die vereerd en gediend moest worden.               
 
Luuk Bouman is emeritus gemeentepredikant. Van 1990 tot 2006 was hij geestelijk verzorger/begeleider in het ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk.
 
  Afbeelding invoegen    
 
Datum: donderdag 9 januari 2020 2001
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: ds. L. Bouman