De profetenmoord in de Bijbel

Deze bijeenkomst gaat in verband met de maatregelen rond het corona-virus niet door.


 
In de vorige leerhuisbijeenkomsten heb ik gesproken over Jezus’ rede in Matteüs 23 tegen de schriftgeleerden en de Farizeeën. Vanavond is het slot van dit hoofdstuk aan de beurt. Dit keer wil ik een leerhuis verzorgen over de verzen 34–39. 
 
De woorden van Jezus over Jeruzalem vormen de climax van de twist met de joodse leiders. Deze verzen behelzen het motief van de profetenmoord: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt’ (vers 37a).
 
Dit motief komt zowel in het OT als in het NT veelvuldig voor.  
We zullen nadenken over de betekenis van Jezus’ woorden:‘het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar’ (vers 35b). Literatuur zal op de avond worden uitgereikt.     
 
Han Wilhelm is systematisch theoloog en verzorgt regelmatig lezingen voor het Leerhuis Ermelo.
 
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding: Zecharja, de priester gestenigd, II Kron. 24, 21 (Uitgave Lunenburg, 1672)     
  
Datum: maandag 23 maart 2020 2013
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: drs. H. Wilhelm