De Tien Geboden - woorden van bevrijding?

 Deze bijeenkomst gaat in verband met de maatregelen rond het corona-virus niet door.
 
De Tien Geboden worden al eeuwenlang beschouwd als het fundament voor de joods–christelijke ethiek en cultuur.Maar de ethische normen zijn in de loop van de tijd nogal veranderd.En hebben ook de theologie en de kerk niet bijgedragen aan een herinterpretatie van de geboden? Kunnen we de Tien Geboden niet beter uitleggen als tien woorden van bevrijding, als een wegwijzer naar de vrijheid?
Kunnen we bijvoorbeeld: ‘gij zult niet doden’ ook lezen als: ‘als er niet gedood wordt kan ik leven in vrijheid’. 
In de traditie van het joodse leerhuis wil ik, aan de hand van de ‘tien woorden’ met u, en willen we met elkaar, in gesprek gaan hoe deze woorden te lezen als woorden die ons die vrijheid geven waartoe ze geschreven zijn.

Klaas Fongers o.praem.
Prior Priorij De Essenburgh te Hierden
 
  Afbeelding invoegen    
  
Datum: donderdag 2 april 2020 2015
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: dhr. K. Fongers