Spiritualitiet van de twijfel

Deze avond gaat helaas niet door 
 
In onze samenleving krijgt ‘twijfelen’ vaak een heel positieve lading: durven twijfelen, eerst begrijpen dan eventueel geloven, kritisch denken, diverse verklaringen vergelijken. Ook de diagnose van een hooggespecialiseerde arts moet je niet zomaar accepteren: vraag maar rustig een second opinion! Alsof ‘twijfel’ voortaan deel zou uitmaken van ons DNA! Maar hoe komt het dan dat het in het domein van het geloof niet meer zozeer vanzelf gaat, en dat twijfelen daar toch een negatieve lading krijgt? Zou dat te maken hebben met de Bijbelse traditie waarvan we meestal onthouden dat de twijfel een teken van aarzeling, verbijstering of besluiteloosheid is?  Maar is het echt zo? 

"Wat ik in dit boek probeer te laten zien, is dat twijfelen en geloven niet met elkaar in strijd zijn: ze kunnen hand in hand gaan. Vragen stellen, nuanceren, erkennen dat niemand de waarheid in pacht heeft: dat zijn essentiële kenmerken van een constructieve houding, ook in het kader van het geloof. Twijfelen met al zijn aspecten. Niet alles voor zoete koek aannemen en ons gezond verstand gebruiken; vooral bereid zijn te erkennen dat de anderen misschien ook een stuk van de waarheid bezitten en dus in dialoog durven treden. Hebben wij de ambitie vanuit een christelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de grote vraagstukken van onze multiculturele tijd, dan is het noodzakelijk kritisch en open te blijven. Aan de hand van enkele kernbegrippen uit de filosofie, Bijbelse figuren en moderne theologen probeer ik te laten zien dat geloof en twijfel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”
 
Roger Dewandeler is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland voor de Franstalige gemeenten (Waalse Kerken) in Dordrecht, Breda en Middelburg.
 
  Afbeelding invoegen   
 
 
Datum: woensdag 11 november 2020 2030
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: ds. R. Dewandeler