Een klimaat van weerstanden?

Afbeelding invoegen 
 
Als vervolg op eerdere Leerhuisavonden over ‘theologie en klimaatverandering’ gaan we deze avond specifiek in op de vraag welke weerstanden we bij anderen en onszelf waarnemen, of zouden kunnen en moeten waarnemen, bij het pogen om klimaatverandering tegen te gaan.  Het is zeker voor de komende tien jaar één van de dringendste vragen waarvoor onze samenleving gesteld wordt. Toch is er veel ontkenning en vluchtgedrag. Hoe hangt dat samen met onzekerheid, angst en verdringing?  In die zin is het voor de kerk ook een pastorale vraag. De weerstanden worden met veel argumenten onderbouwd. Meestal zijn die van seculiere aard, soms ook religieus en soms in een gecompliceerde vermenging. 
 
We kunnen als kerk en samenleving alleen verder komen als we deze weerstanden open benoemen en in onderling gesprek proberen hun geldigheid te wegen.

We zullen dat doen door er ongeveer tien te benoemen en die zoveel mogelijk vanuit de actualiteit toe te lichten. Daarbij geven we wat extra aandacht aan de vraag hoe christenen in andere delen van de wereld hiermee omgaan.

Hans Schravesande is lid van de werkgroep ‘Theologie, kerk en duurzaamheid’ van de landelijke Raad van Kerken. Vanuit de betrokkenheid bij deze werkgroep is hij ook zeer geïnteresseerd om te horen hoe binnen kerkelijke gemeenten met de weerstanden wordt omgegaan.

aanmelden

      
 
 
Datum: Maandag 4 oktober 2021 2121
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Maranathakerk
Inleider: dr. J.H. Schravesande