De dementie-vriendelijke kerk

Hoe gaan we goed om met gemeenteleden die dement worden? Op welke manier kunnen we hen pastorale zorg bieden? In de kerk bestaat soms wat verlegenheid over dit onderwerp.
Annemarie Roding, predikant-geestelijk verzorger, vond het tijd om handvatten aan te reiken om geestelijke zorg aan mensen met dementie, zeker binnen de geloofsgemeenschap, vorm te kunnen geven. Ook wilde zij wat doen aan de beeldvorming die er rondom dementie bestaat – want dement zijn staat voor veel mensen gelijk aan mensonterend leven. Ze schreef er een boekje over.

De vraag hoe voor dementerende gemeenteleden te zorgen wordt steeds belangrijker nu de samenleving en ook de kerk steeds grijzer worden. "In bijna elke gemeente zijn gemeenteleden die lijden aan dementie. Ze zijn echter niet altijd zichtbaar. Juist dan is het van belang om te bedenken waar ze zijn.”
Dat er maar weinig gemeenteleden met dementie naar de kerkdienst komen, komt volgens Annemarie onder andere omdat kerkdiensten vaak veel elementen bevatten die geen houvast bieden, en juist houvast is belangrijk.

Tijdens de avond wordt informatie over dementie gedeeld, maar gaan we ook in op de relatie tussen geloof en dementie. En op de vraag welke rol de geloofs­gemeenschap kan spelen. Er is ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en er worden praktische tips gedeeld.

Annemarie Roding is als predikant-geestelijk verzorger werkzaam in een verpleeghuis en in een kleinschalige woonvorm in Hellevoetsluis.
 
  Afbeelding invoegen    
 
 
Datum: woensdag 13 oktober 2021 2122
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Oude Kerk
Inleider: mevr. ds. A. Roding-Schilt