Een moeilijk boek of moeilijke mensen?

Bijbel lezen met hart en ziel
 
De Bijbel is een ingewikkeld boek, en over de interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd. Hoe kun je de Schrift dan zo lezen dat je hart geraakt wordt? En hoe voorkom je een al te rationele Bijbellezing?

In zijn boek 'Lezen en laten lezen' benadrukt Arnold Huijgen het 'je laten lezen' door de Bijbel, dat wil zeggen: je openstellen voor de stem van God die in de Bijbel spreekt.
Dat vraagt een houding van ontvankelijkheid. Huijgen vraagt aandacht voor de ziel. Hij gaat te rade bij onder andere Luther. Zijn vuistregels voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd actueel. Daarnaast geeft hij voorbeelden van omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf.

"Ik heb erg genoten van dit boek. Er staan prachtige passages in, die tot nadenken stemmen. En zinnen die je kunt herkauwen.”
ds. R.F. de Wit in Hervormd Kerkblad Ermelo.

Nabespreking woensdagochtend 5 januari 2022 o.l.v. ds. J. Bogerd
Ds. Bogerd schrijft: "In zijn boek ‘Lezen en laten lezen’ is Arnold Huijgen op zoek naar een gelovige omgang met de Bijbel. Je leest de Bijbel niet alleen, maar je laat je ook lezen door God, die in de Bijbel het woord neemt. We gaan na of hij ons een begaan­bare weg wijst om de Bijbel tot zijn recht te laten komen zodat ons hart geraakt wordt.”
Aanvang 10:00 uur, Nieuwe Kerk. Ds. Bogerd is predikant van de Nieuwe Kerk.
Vermeld bij aanmelding voor de nabespreking nummer 2129B.

Arnold Huijgen (1978) is hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (CGK). Hij is theoloog en predikant, columnist en publicist.
 
  Afbeelding invoegen    
 
 
Datum: woensdag 8 december 2021 (nabespreking 5 januari 2022) 2129A
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Nieuwe Kerk
Inleider: prof. dr. A. Huijgen