Pleidooi voor het heilige

De verborgen dimensie van de klimaatcrisis 
 
"In het publieke debat wordt door ‘sceptici’ regelmatig gewaarschuwd dat duurzaamheid geen nieuwe religie moet worden. Deze waarschuwing zou ik graag serieus nemen. Ik zal laten zien dat deze waarschuwing niet alleen geldt voor burgers die de klimaatcrisis serieus nemen, maar ook voor hen die de klimaatcrisis ontkennen of zij die ontkennen dat deze veroorzaakt wordt door menselijk handelen.”  
 
Prof. Verkerk wil graag ook een andere vraag aan de orde stellen: Is er in het bedrijven van wetenschap zelf sprake van een religieuze dimensie?
En als dat het geval is, waar is die religieuze dimensie dan te vinden?
En hoe ziet die er precies uit?

Hij zal deze vragen verkennen aan de hand van het denken van de filosofen Latour, Szerszynski en Dooyeweerd.
Uit deze analyse blijkt dat op een heel fundamenteel niveau er sprake is van een religieuze keuze: de verbindingen van de mens met de medemens en met de aarde. 

De profeet Jeremia geeft mooie handvatten om na te denken over een christelijke reactie. Twee elementen zijn van belang. Als eerste: Het christendom draagt mede schuld aan de klimaatcrisis. Als tweede: De profeet roept op tot gerechtigheid.

Maarten Verkerk (1953) was bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Eindhoven en Maastricht, is consultant en publicist en is sinds juni 2019 lid van de Eerste Kamer namens de ChristenUnie.
 
 
Afbeelding invoegen 
foto gemaakt vanuit Apollo 17 

 
 
Datum: woensdag 5 januari 2022 2201
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum
Inleider: prof. dr. M.J. Verkerk