Geloof en wetenschap

Met de opkomst van de moderne wetenschap is ons leven op ontzettend veel manieren veranderd. Wat onze voorouders niet konden vermoeden, is voor ons intussen de normaalste zaak van de wereld: draai een kraan open en er komt water uit, eventueel zelfs kokend.
 
Die enorme veranderingen hebben ook gevolgen voor onze beleving van het geloof. Het wereldbeeld van de Bijbel is overduidelijk anders dan het onze.
Op welke manier kan de Bijbel dan toch met gezag spreken? Hoe kijken we bijvoorbeeld aan tegen het vraagstuk van schepping en evolutie?
 
Op verschillende momenten heeft theoloog en hoogleraar Gijsbert van den Brink zich daarover uitgelaten. Nu heeft hij een boekje met bijbel-studies uitgebracht, waarin hij geloof en wetenschap op elkaar betrekt. Op twee avonden willen we met elkaar passages hieruit lezen en bespreken.   
 
Gijsbert van den Brink, Onderzoek alle dingen.  Bijbelstudies over wetenschap en geloof,
uitg. KokBoekencentrum, 2021 (ISBN 9789043535045) 
 
Roelof de Wit is predikant van het Kerkelijk Centrum.
 
deze avonden zijn vervallen 
 

  Afbeelding invoegen    
 
 
Datum: dinsdagen 25 januari en 8 februari 2022 2204
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum
Inleider: drs. R.F. de Wit