God na Auschwitz

De slachtoffers van de Holocaust in de jaren '40-'45 en hun kinderen vragen om een proces van rouwverwerking.
Hoe moet een mens de catastrofe die zijn ziel heeft getroffen, verwerken?
Waaruit moet hij de innerlijke kracht en vrijheid putten om de verschrikking te boven te komen?
Hoe kan het leven opnieuw aanvaard worden?
En hoe kan de vraag naar het lijden van de rechtvaardige en onschuldige beantwoord worden? 
Dergelijke vragen komen samen in het theologisch concept van de ‘Heiliging van Gods Naam’, een centraal begrip in het joodse levensgevoel en de joodse ethiek. 
De kern van het menselijk bestaan is de verantwoordelijkheid, de fundamentele wil tot betekenis - zo verwoordt althans de joodse psychiater Victor Frankl dit concept. Zo belangrijk is die vraag naar betekenis dat de mens kan sterven voor zijn idealen....           
 
Beatrice Jongkind is predikant in algemene dienst van de PKN en gaat voor in zondagse vieringen in de regio.
 
  Afbeelding invoegen    
  
Datum: donderdag 7 april 2022 2214
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: mevr. drs. B.L. Jongkind