Maria Magdalena

Verguisd en bewonderd, een heilige of een prostituee? Een hoofdfiguur in de gekte rondom de bloedlijn van Christus – zie de BBC-series, de Dan Brown film (De Da Vinci Code).
Er gaan veel uiteenlopende verhalen over deze vrouw, waarover in de Bijbel eigenlijk maar weinig geschreven staat. Weten we dan niets van haar?
 
Er zijn andere bronnen, waaronder haar eigen evangelie, dat weliswaar de canon niet gehaald heeft, maar toch bewaard gebleven is.
Maria uit Magdala heeft de laatste jaren veel belangstelling gekregen, haar feestdag is een hoogfeest, haar rang is opgewaardeerd tot die van apostel – ‘Apostola apostolorum’ wordt zij genoemd.
 
En ook in de ‘gewone wereld’ : musea hebben een grote tentoonstelling aan haar gewijd, ze kreeg een hoofdrol in de Passion...
 
Wie was zij, en wat weten we van haar? En belangrijker nog: wat zegt zij ons over haar en ons geloof in Jezus Christus?   
 
Fred Kok is pastoraal werker van de R.K. St. Lucasparochie.

Afbeelding invoegen

Datum: Woensdag 5 oktober 2022 2220
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Drs. F. Kok