Eenzaamheid omarmen

Is eenzaamheid alleen iets dat bestreden moet worden?
Over welke eenzaamheid praten we dan?
Welke eenzaamheid hoort bij het mens zijn?
Kunnen we eenzaamheid voorkomen en/of verlichten?
Welke eenzaamheid is gewenst?

Marinus van den Berg zoekt naar een balans tussen gewenste en ongewenste eenzaamheid. Zijn boek, dat in het najaar van 2020 is verschenen: ‘Ode aan de eenzaamheid’ gaat over vereenzaming en alleen zijn. Ervaringen in en van de coronatijd zijn in het boek verweven.

Eenzaamheid heb je in soorten en maten. Het gaat meer om voelen dan om zijn. Eenzaam kun je je voelen in een groep, in een huwelijk, in een parochie of een kerkelijke gemeente, op het werk en in een buurt. Overal waar je meer het gevoel hebt een zonderling te zijn, die gemeden wordt, dan iemand die aangesproken wordt en die gewaardeerd wordt.
 
Marinus verstaat de kunst in normale woorden datgene te benoemen wat anderen meemaken. Er is veel verdriet, eenzaamheid en verwarring onder de mensen en dat mag benoemd worden. Want buiten deze (leerhuis)avonden om overheerst de leukigheid en de maakbaarheid.
Daar staat onze maatschappij bol van.
 

Marinus van den Berg is geestelijk verzorger/pastor met emeritaat. Hij heeft veel mensen begeleid op het gebied van sterven, verlies, rouw en ziekte. Over deze thema’s heeft hij diverse boeken en gedichten geschreven.
 
 
Afbeelding invoegen 

  
 
 
Datum: maandag 10 oktober 2022 2221
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Drs. M. van den Berg