Gesprek in de morgen - Lectio Divina

We hebben voor dit seizoen de plaatselijke predikanten, hervormd en gereformeerd, gevraagd een onderwerp op tafel te leggen voor een ‘gesprek in de morgen’. Een mooi aantal van hen – zelfs van de ‘invallers’ – heeft positief gereageerd.
Het zou een onderwerp kunnen zijn dat bijv. hun persoonlijke belangstelling heeft, of een vraag die ze in pastorale gesprekken wel eens gesteld krijgen, of een thema dat hen in de samenleving opvalt... Ieder vult het dus op eigen wijze in, met de bedoeling eens op een andere manier dan in het pastoraat met mensen in gesprek te gaan. Én het onderling gesprek op gang te brengen.
Het mag duidelijk zijn dat die gesprekken ’s morgens plaatsvinden, vanaf 10.00 uur, zo’n anderhalf à twee uur. Veel mensen, horen we, gaan liever ’s avonds niet meer van huis.
U kunt een théma kiezen dat u aanspreekt, u kunt een gespréksleider kiezen waar u benieuwd naar bent, u kunt zeker ook álle morgengesprekken meemaken. Welkom!
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ds. Bartho Versteeg:
Lectio Divina is een meditatieve manier van lezen van de Bijbel. Lectio betekent ‘lezen’en Divina betekent ‘heilig’ of ‘Goddelijk’. Meditatief lezen betekent dat je tijd neemt om de woorden tot je door te laten dringen. De monnik Guigo (12e eeuw) zette systematisch een aantal stappen op papier. Hij  geeft onder andere de aanwijzing om na lezing stil te zijn en te kijken wat bijbelwoorden bij jezelf oproepen.
Het is heel mooi om deze manier van lezen samen met anderen te kunnen doen. Je hoort dan ook wat bijbelwoorden bij anderen oproepen. Een manier van omgang met de Bijbel voor de geoefende lezer én voor iemand die net begint. En natuurlijk zal er ruimte zijn om samen met elkaar hierover door te praten.
 
Ds. Bartho Versteeg is vorig jaar als ambulant predikant werkzaam geweest in de Gereformeerde Kerk Ermelo. 
 
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 
 
 
Datum: Woensdag 12 oktober 2022 2222
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Ds. B.G. Versteeg