Geloven voor eeuwige beginners

De vraag ‘Gelooft u in God?’ zou je met een kort ja of nee kunnen beantwoorden. Maar veel waarschijnlijker zijn tegenvragen als: Wat is geloven eigenlijk? En wie of wat bedoel je met God? Wie is (voor jou) God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde? En veel meer vragen nog...
Kerken hebben hun dogma’s, geloofsbelijdenissen en catechismussen. Hoe kijken we daar vandaag de dag tegen aan? Oftewel, wat geloven we zélf? Wie is God vandaag voor óns, in ónze tijd en wereld? En hoe zien we Jezus, als mens of als een soort halve of hele godheid? Of nog anders? En wat beoogt de heilige Geest? Wat merken we in de kerk en in ons geloven van die Geest?
Meer vragen dan meteen klip en klare antwoorden. Toch is het goed, een uitdaging misschien wel, om eens op zulke vragen te kauwen. Niet om de traditie meteen als ouderwets of achterhaald terzijde te schuiven, maar wel om zo persoonlijk mogelijk af te tasten hoe wij de gestelde vragen zouden beantwoorden. Met elkaar en in gesprekken zullen we vast verder komen dan alleen.
In het verlengde van de ‘opwarm-avond’ van vorige week – 13 oktober – met ds. Jan Offringa, nodigen we u of jou uit aan een serie gespreksavonden mee te doen. We klikken dat vast op de 3e donderdag van de maand, en komen dan voorlopig uit op 20 oktober, 17 november, 19 januari, 16 februari, 16 maart en 20 april. Als gespreksleiders willen de predikanten Kim Magnée en Nelle-Mieke Drop meedoen.
We zouden dat willen doen met het boekje van Guus Labooy, Christelijk geloof voor eeuwige beginners (€ 14,99) als een soort leidraad voor de gesprekken. Niet om de mening van deze auteur zomaar over te nemen, wel om naar aanleiding daarvan onze eigen gedachten te formuleren...
 
Blader voor de avond met Jan Offringa terug naar nr. 2223 
 
Ds. Kim Magnée is predikant in de Zendingskerk van de Hervormde Gemeente Ermelo, ds. Nelle-Mieke Drop is emeritus-predikant en woonachtig in Ermelo. 


  Afbeelding invoegen    
 
Datum: Donderdag 20 oktober 2022 (1e keer!) 2225
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Zendingskerk
Inleider: Ds. K.J.H Magnée-de Berg en ds. N.M. Drop