Een plaag van geweld tegen de armsten

International Justice Mission

De Bijbel laat veel ruimte om over tal van onderwerpen van mening te verschillen. Over één ding laten de schrijvers van de bijbelboeken weinig misverstanden bestaan: God is een God van recht. In meer dan 2000 teksten roept God ons op recht te doen. Aan de armsten. De weduwen. De zwakkeren. 
 
International Justice Mission (IJM) wil gehoor geven aan deze oproep. Dit doet de organisatie door de strijd aan te gaan tegen de plaag van geweld tegen de armsten. Deze plaag uit zich onder andere in slavernij en mensenhandel.
 
In deze lezing zal Henk Jan Kamsteeg ingaan op het werk van IJM en hoe christenen de leiding kunnen nemen in het voorgoed afschaffen van slavernij. Hij zal dit doen aan de hand van vele verhalen uit het veld die het gezicht achter slavernij anno 2022 laten zien.
 
Henk Jan Kamsteeg is storyteller van International Justice Mission. Namens IJM schreef hij het boek ‘Een plaag van geweld’.   

 
Afbeelding invoegen
 
    
  
Datum: Maandag 31 oktober 2022 2226
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Oude Kerk
Inleider: Dhr. H.J. Kamsteeg