Gesprek in de morgen - Kerk naar buiten

We hebben voor dit seizoen de plaatselijke predikanten, hervormd en gereformeerd, gevraagd een onderwerp op tafel te leggen voor een ‘gesprek in de morgen’. Een mooi aantal van hen – zelfs van de ‘invallers’ – heeft positief gereageerd.
Het zou een onderwerp kunnen zijn dat bijv. hun persoonlijke belangstelling heeft, of een vraag die ze in pastorale gesprekken wel eens gesteld krijgen, of een thema dat hen in de samenleving opvalt... Ieder vult het dus op eigen wijze in, met de bedoeling eens op een andere manier dan in het pastoraat met mensen in gesprek te gaan. Én het onderling gesprek op gang te brengen.
 
Het mag duidelijk zijn dat die gesprekken ’s morgens plaatsvinden, vanaf 10.00 uur, zo’n anderhalf à twee uur. Veel mensen, horen we, gaan liever ’s avonds niet meer van huis.
U kunt een théma kiezen dat u aanspreekt, u kunt een gespréksleider kiezen waar u benieuwd naar bent, u kunt zeker ook álle morgengesprekken meemaken. Welkom!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ds. André Priem
 
Deze morgen gaan we in gesprek over de vraag hoe we in onze tijd als kerk naar buiten kunnen treden. Maar dan moeten we het eerst ook over andere vragen hebben: Móeten we wel naar buiten treden?  En zo ja, wat is onze missie?
In de missiologie wordt tegenwoordig steeds vaker gesproken over de ‘Missio Dei’ (de missie die God zelf heeft).
Dat stimuleert ons op een heel andere manier te kijken: waar zien we God aan het werk?  Binnen, maar misschien wel juist buiten alle kerkelijke kaders?
Juist door samen in gesprek te zijn hopen we enkele belangrijke zaken op het spoor te komen...
 
Ds. André Priem in predikant in de Hervormde Gemeente Ermelo, in de Westerkerk.

 
Afbeelding invoegen  
Afbeelding invoegen 
 
 
Datum: Dinsdag 8 november 2022 2227
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Westerkerk
Inleider: Ds. A. Priem