Democratie en kerk

Foto rechts en tekst links. 

Een gespreksavond over onze democratie én de rol en taak van de kerk daarin. De eerste spreker is prof. Jan Muis, emeritus-hoogleraar dogmatiek aan de PThU. Daarop reageert prof. Bas de Gaay Fortman, oud-lid 2e en 1e Kamer en emeritus-hoogleraar politieke economie en rechten.
De 2e helft van de avond biedt alle gelegenheid voor óns gesprek.
 
Zij schrijven ter inleiding:
JM:
De democratie heeft het moeilijk. In de Verenigde Staten en in Europa zijn er grote groepen die verlangen naar een populistisch en autocratisch bewind, waarin één leider namens ‘het volk’ alle macht uitoefent en minderheden nauwelijks rechten hebben. Ook in Nederland hebben veel mensen het vertrouwen in de overheid en in de democratie verloren. Raken deze ontwikkelingen ons alleen als burger? Of raken ze ons ook als christen? Moeten we als christen stelling nemen in het geding tussen democratie en autocratie? Liggen er in het geloof redenen om te kiezen voor democratie? En heeft de kerk hier een taak?     
 
BdGF:
Onze Grondwet begint bij ‘Allen gelijk behandeld en niemand gediscrimineerd’. De overheid, maar ook alle burgers en instellingen – en dus ook de kerk – dienen zich in te spannen die norm te handhaven. Vandaag de dag is vooral verzet nodig tegen de bedreiging ervan: door oneerlijkheid op alle bestuursniveaus, door de leugen als instrument in de politieke strijd en door het zaaien van angst en achterdocht. Welaan, een duidelijke taak voor de kerk!

 
Afbeelding invoegen  
Afbeelding invoegen  
 
Datum: Dinsdag 8 november 2022 2228
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Oude Kerk
Inleider: Prof. dr. J. Muis en prof. dr. B. de Gaay Fortman