Simone Weil over aandacht

Simone Weil (1909-1943) was een Franse filosofe, activiste en mystica. Ze studeerde bijvoorbeeld filosofie in Parijs, rondde dat af met een prachtige studie over Descartes en ging vervolgens aan de slag als arbeidster. Ondertussen schreef Weil indringende beschouwingen over God, oosterse religies, pacifisme en het belang van aandacht in ons leven.
"Tijdens de avond wil ik enerzijds stilstaan bij het inspirerende leven van Weil en me anderzijds richten op het voor haar wezenlijke onderwerp van de aandacht.”

Zij schreef het volgende:
‘Niet alleen de liefde tot God heeft als kern aandacht. De naastenliefde, waarvan wij weten dat zij één is met de liefde tot God, heeft dezelfde dragende grond. De ongelukkigen hebben aan niets zozeer behoefte als aan mensen die aandacht voor hen kunnen opbrengen. Het vermogen aandacht te schenken aan een ongelukkige is iets zeer zeldzaams. Het is bijna een wonder. Het ís een wonder. Bijna alle mensen die menen dat vermogen te bezitten, missen het juist. Warmte, een edelmoedig hart, medelijden, dat alles is hier niet toereikend. De volheid van de naasten­liefde is eenvoudig het vermogen de naaste te vragen: ‘Waaraan lijdt u?’
Dat betekent te beseffen dat de ongelukkige mens bestaat, niet als één uit velen, als een exemplaar van de categorie die het etiket ‘ongelukkig’ draagt, maar als een mens die gelijk is aan ons. En om dat te beseffen, is het voldoende, maar noodzakelijk, dat men aandacht aan de ander weet te schenken.’ 

Rob Compaijen is religiewetenschapper en gepromoveerd filosoof. Hij werkt als onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam.
 
  Afbeelding invoegen    
 
 
Datum: woensdag 16 november 2022 2229
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: dr. R. Compaijen