Een muzikale Kerst vol beeldige beelden

 
Traditioneel draait u met kerst de Messiah van Händel of Bachs Weihnachtsoratorium. Schitterende muziek waardoor u waarschijnlijk helemaal in de stemming komt. Maar er is zoveel meer te beluisteren! Kerst kent een hoog ‘schattigheidsgehalte’ in de muziek dat goed te horen is bij een kyrie voor kerst van Charpentier of een kerstpastorale bij de herders in het veld (bijvoorbeeld Corelli). Tegelijkertijd is de komst van Christus aanleiding om stil te staan bij zijn wederkomst: in het gezang van de Sybille wordt het Laatste Oordeel voorspeld. Bijna al deze muziekstukken zijn geschreven als kerkelijke werken: bedoeld voor in of rond de kerkdienst. Ze laten passende Bijbelteksten klinken, geven toelichting en maken dat het gevoel van de hoorders klopt met het moment. Ook sluit om die reden de muziek naadloos aan bij de kerkelijke beelden rond kerst. Beeld, liturgie en muziek vormen zo een geheel. Saskia van Lier zal beeld en muziek bij elkaar brengen in deze lezing. Het zal een streling voor oor en oog worden.  
 
De nachtelijke geboorte toont het oer-tafereel van de geboorte van Christus. Maria aanbidt teder haar kindje. Merkwaardig is dat Jezus zo klein wordt weergegeven. Mogelijk heeft dit te maken met de nederigheid in de toenmalige geloofsopvattingen: de mens moet worden als Het Christuskind, klein, kwetsbaar en  dienstbaar. Het paneeltje ademt daarmee nadrukkelijk de verstilde aandacht van de Christelijke devotie uit.                   
 
Saskia van Lier studeerde Klassieke talen en Godsdienstwetenschappen aan de RU Groningen. Ze is deskundig op het gebied van kerkgebouwen en christelijke kunst. Ze is docent aan de VU in Amsterdam. 


 
Afbeelding invoegen 
Schilderij door Geertgen tot Sint Jans, National Gallery, Public Domain                       www.commons.wikimedia.org   
  
Datum: Donderdag 15 december 2022 2234
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Mw. drs. S. van Lier