Een avond aandacht voor Tomas Halik

 
De Tsjechische priester en hoogleraar filosofie en sociologie Tomáš Halík (1948) is één van de meest gelezen en invloedrijke theologen van deze tijd. Door zijn concrete taalgebruik en heldere zienswijzen blijkt hij een brug te kunnen slaan tussen geloof en twijfel. Wellicht wordt hij daarom wel gezien als een boegbeeld voor twijfelende gelovigen. Wie in zijn boeken een logisch opgebouwd betoog verwacht, komt bedrogen uit – hij weet met korte beschouwingen, filosofische overpeinzingen en  psychologische observaties te prikkelen.
 
Op deze avond gaat het eerst over Tomáš als persoon en zijn levensverhaal. Want, zoals hij zelf schrijft: ‘Mijn gedachten kwamen niet zomaar aan een bureau in een rustige studeerkamer tot stand. Nee, de geschiedenis van mijn land en mijn eigen levensverhaal vormen de context ervan.’ Hij groeide op in een niet-gelovig gezin, maar vond in de boekenkast thuis wel boeken die hem bij het christendom brachten – in het communistische Tsjecho-Slowakije van zijn jeugd allerminst vanzelfsprekend. Hij studeerde filosoof, werd in het geheim tot priester gewijd, werkte als psycholoog met drugsverslaafden en ontwikkelde zich ná het communisme tot toongevend publicist.
 
Vervolgens zal het gaan over Halík’s boek Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven (Boekencentrum 2018). Op de achterflap: ‘We geloven in een gekruisigde, een gewonde Jezus, die in zijn wonden alle wonden van de wereld en de mensheid draagt. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, stelt Halík. Het verhaal van Tomas in Joh.20 is uitgangspunt in dit boek. Halík verstaat de kunst in zijn boeken door te dringen tot diepere lagen van het geloof en een scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar te geven op de huidige tijd.’ 
 
Mw. drs. Riek van Haeringen is werkzaam geweest als gemeentepredikant, als geestelijk verzorger in de GGZ en als docent beroepsvorming aan de PThU, vestiging Kampen. Ze is nu met pensioen, maar nog actief als supervisor/coach in haar eigen praktijk, als gast-voorganger en in diverse vrijwilligersfuncties. 


 
Afbeelding invoegen 
Afbeelding invoegen   
 
Datum: Woensdag 15 februari 2023 2307
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Mw. drs. J.H. van Haeringen