Gesprek in de morgen - Zingend geloven

We hebben voor dit seizoen de plaatselijke predikanten, hervormd en gereformeerd, gevraagd een onderwerp op tafel te leggen voor een ‘gesprek in de morgen’. Een mooi aantal van hen – zelfs van de ‘invallers’ – heeft positief gereageerd.
Het zou een onderwerp kunnen zijn dat bijv. hun persoonlijke belangstelling heeft, of een vraag die ze in pastorale gesprekken wel eens gesteld krijgen, of een thema dat hen in de samenleving opvalt... Ieder vult het dus op eigen wijze in, met de bedoeling eens op een andere manier dan in het pastoraat met mensen in gesprek te gaan. Én het onderling gesprek op gang te brengen.
Het mag duidelijk zijn dat die gesprekken ’s morgens plaatsvinden, vanaf 10.00 uur, zo’n anderhalf à twee uur. Veel mensen, horen we, gaan liever ’s avonds niet meer van huis.
U kunt een théma kiezen dat u aanspreekt, u kunt een gespréksleider kiezen waar u benieuwd naar bent, u kunt zeker ook álle morgengesprekken meemaken. Welkom!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanaf begin september 2022 is het predikantenteam van de Gereformeerde Kerk Ermelo weer op sterkte – na slechts een jaar van vacatures zijn twee predikanten gevonden. We mogen ons gelukkig prijzen!
Zowel ds. Jeannet van Doorn als ds. Amanda Spies reageerden meteen enthousiast op de uitnodiging ook in deze nieuwe Leerhuis-serie in te stappen.
Amanda gaat graag met u in gesprek over het thema 'Zingend geloven'. 
Zingt u graag? Is er een lied dat u dierbaar is? Wat drukt dat lied voor u uit? Na een inleiding hopen we verhalen te delen en de aangedragen liederen zeker ook te zingen.

 
Afbeelding invoegen  
Afbeelding invoegen  
 
 
Datum: Donderdag 16 februari 2023 2308
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Mw. ds. M.A. Spies-Muis