Ester en de verborgenheid van God

Op verzoek van leerhuisbezoekers gaan we ons verdiepen in het bekende bijbelboekje Ester. Han Wilhelm zal dat doen vanuit verschillende invalshoeken.
 
Afbeelding invoegen 
 
Ester is een verhaal over verdrukking en bevrijding, net zoals het verslag van de uittocht uit Egypte. Echter, in Exodus gaat het om de bevrijding uit Egypte, in Ester om bevrijding in ballingschap.
Daarbij duidt de Talmoed op een bijzondere relatie tussen de Tora en Ester met de tekst uit Deuteronomium 31, 18: ‘En Ik zal verbergen, verbergen Mijn gezicht.’Ester kan goed gelezen worden in de context van antisemitisme. En we zullen nadenken over die bijzondere tekst uit Ester 4, 14 waar Mordechai tegen Ester zegt:
'Want als jij wilt zwijgen, ja zwijgen op dit tijdstip, dan zal er ruimte en redding opstaan     voor de joden vanuit een andere plaats.'
Tevens zullen we met elkaar de betekenis bespreken van het Poerimfeest, waarop de feestrol Ester gelezen wordt.     
Literatuur zal op de avond worden uitgereikt.
 
Han Wilhelm is als onderwijskundige werkzaam in het MBO in Amersfoort. Daarnaast is hij theoloog én gemeenteraadslid in Ermelo. 


      
 
 
Datum: Dinsdag 21 februari 2023 2309
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Drs. H. Wilhelm