Gesprek in de morgen - De kracht van rituelen

We hebben voor dit seizoen de plaatselijke predikanten, hervormd en gereformeerd, gevraagd een onderwerp op tafel te leggen voor een ‘gesprek in de morgen’. Een mooi aantal van hen – zelfs van de ‘invallers’ – heeft positief gereageerd.

Het zou een onderwerp kunnen zijn dat bijv. hun persoonlijke belangstelling heeft, of een vraag die ze in pastorale gesprekken wel eens gesteld krijgen, of een thema dat hen in de samenleving opvalt... Ieder vult het dus op eigen wijze in, met de bedoeling eens op een andere manier dan in het pastoraat met mensen in gesprek te gaan. Én het onderling gesprek op gang te brengen.

Het mag duidelijk zijn dat die gesprekken ’s morgens plaatsvinden, vanaf 10.00 uur, zo’n anderhalf à twee uur. Veel mensen, horen we, gaan liever ’s avonds niet meer van huis.

U kunt een théma kiezen dat u aanspreekt, u kunt een gespréksleider kiezen waar u benieuwd naar bent, u kunt zeker ook álle morgengesprekken meemaken. Welkom!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ds. Jeannet van Doorn:

De kerk en de kerkdienst zijn plekken van het Woord, van woorden. Maar we hebben ook beelden, gebruiken, gewoonten die met geen of weinig woorden veel méér zeggen. Dat zijn onze rituelen. Doop en avondmaal, kaarsen, vuur, licht, water, trouwringen... enz.

Hoe en wat precies valt nu nog niet te zeggen – ds. Van Doorn ís nog niet hier... – maar over onze rituelen denkt ze goed zo’n ‘gesprek in de morgen’ met elkaar te voeren. Kennismaken aan de hand van rituelen... best mooi!

Weet u welkom!

Ds. Jeannet van Doorn is sinds september 2022 predikant van de Gereformeerde Kerk Ermelo

 

 
Afbeelding invoegen   
Afbeelding invoegen 
  
Datum: Donderdag 16 maart 2023 2312
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Mw. ds. J. van Doorn