Gesprek in de morgen - De stem van de kerk

We hebben voor dit seizoen de plaatselijke predikanten, hervormd en gereformeerd, gevraagd een onderwerp op tafel te leggen voor een ‘gesprek in de morgen’. Een mooi aantal van hen – zelfs van de ‘invallers’ – heeft positief gereageerd.
Het zou een onderwerp kunnen zijn dat bijv. hun persoonlijke belangstelling heeft, of een vraag die ze in pastorale gesprekken wel eens gesteld krijgen, of een thema dat hen in de samenleving opvalt... Ieder vult het dus op eigen wijze in, met de bedoeling eens op een andere manier dan in het pastoraat met mensen in gesprek te gaan. Én het onderling gesprek op gang te brengen.
Het mag duidelijk zijn dat die gesprekken ’s morgens plaatsvinden, vanaf 10.00 uur, zo’n anderhalf à twee uur. Veel mensen, horen we, gaan liever ’s avonds niet meer van huis.
U kunt een théma kiezen dat u aanspreekt, u kunt een gespréksleider kiezen waar u benieuwd naar bent, u kunt zeker ook álle morgengesprekken meemaken. Welkom!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ds. Kim Magnée:
 
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
 
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
 
Deze regels van lied 992 uit het liedboek zetten ons aan het denken over de kern van ons gelovig bestaan, ook als kerk. De woorden verwijzen naar een tekst uit Micha, maar ook naar de idealen van het zogenaamde conciliair proces (de kerkelijke beweging voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping). Wij leven nog steeds uit diezelfde idealen, maar maatschappelijk stelling nemen, vinden we als kerk ook ingewikkeld. De vraag is of het één zonder het ander kan? In het spoor van mensen als bisschop Tutu, Martin Luther King, maar bijvoorbeeld ook Christian Climate Action denken we na over het profetisch en maatschappelijk spreken als kerkelijke roeping. Een spannend en belangrijk thema.
 
Ds. Kim Magnée is sinds mei 2022 predikant in de Zendingskerk.

 
Afbeelding invoegen 
Afbeelding invoegen  
  
Datum: Donderdag 30 maart 2023 2315
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Zendingskerk
Inleider: Mw. ds. K.J.H. Magnée-de Berg