1818 Overlevingskunst

Van verlies naar verwondering en levensplezier: dat is de rode draad in het nieuwe  boek van Christa Anbeek, ‘Voor Joseph en zijn broer’, een unieke combinatie van auto­bio­grafie en filosofie.Christa Anbeek zal spreken over vragen zoals:
 
  • Hoe kom ik van treurigheid naar verwon­dering?
  • Hoe verwelkom ik het nieuwe, vreemde en onver­wachte?
  • Hoe kan ik het tij keren en onbeschaamd plezier scheppen in alles wat er is? 
 
In haar nieuwe boek vertelt zij voor het eerst onomwonden over zelfdoding in haar familie. Maar minstens even belangrijk is de komst van haar kleinzoon. Ook geeft ze het woord aan psychiatrische patiënten, die ze jarenlang begeleidde, en aan haar studenten.
 
Christa Anbeek is hoogleraar Remon­strantse theologie aan de VU en doceert Levensfilosofie aan de Universiteit van Utrecht. In Ermelo kennen we haar vooral van de tien jaar dat zij als geestelijk verzorger op het Landgoed Veldwijk werkte. En natuurlijk van de inspirerende leerhuis­avonden waar ze eerder als spreker optrad.
 
       
 
Datum: 4 oktober 2018 1818
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: dr. C. Anbeek