Engelen in de kunst

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascinerend. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. In verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol.
 
In deze leerhuisavond volgen we engelen in sleutelverhalen van de Schrift. In het eerste testament spelen de engelen een rol bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral ter sprake in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is dat engelen meestal de bode van Godswege zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf. In al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende kunst. Bij enkele kunstwerken staan we langer stil: wat roept deze verbeelding bij jou op? In de wisselwerking van belevingen verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben.
 
Ben Piepers heeft aan het zingeven aan wat er allemaal gebeurt in en om hem heen zijn leven gewijd. Hij is theoloog, hij was pastor in de St. Lucasparochie en heeft zich laten scholen in kijken naar kunst. Kunst helpt openingen te maken of met andere ogen de werkelijkheid te zien. 
 

 

   
Datum: maandag 12 november 2018 1827
Tijd: 20:00uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: dhr. B. Piepers