Oikocredit - Investeren in mensen

Wereldwijd hebben zo’n twee miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen en te investeren in een kleine, eigen onderneming hebben ze weinig kans zich aan de armoede te onttrekken.

Oikocredit is een initiatief vanuit de kerken wereldwijd om deze cirkel te doorbreken. Dankzij een netwerk van eigen partners in ontwikkelings­landen en ruim 40 jaar ervaring ziet Oikocredit kans mensen met microkredieten blijvend vooruit te helpen. Aafke Mandersloot komt ons laten zien hoe lenen in plaats van geven zorgt voor meer zelfvertrouwen en duurzame economische productiviteit. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer mensen geholpen worden. Ook wij kunnen meedoen aan die positieve ontwikkeling door óns geld uit te lenen aan Oikocredit.

We horen het verhaal van Rinah Mathonsi die op straat kwam te staan met vijf kinderen toen haar man hun huis ver­kocht en er met het geld vandoor ging. Via haar contacten kon ze aanspraak maken op een lening voor een markt­kraam. Ze werkte hard en kan nu zelfs het collegegeld voor haar zoon betalen.

Aafke Mandersloot is medewerker van Oikocredit. Oikocredit is 40 jaar geleden ontstaan vanuit een initiatief van de Wereldraad van Kerken. Wereldwijd beleggen meer dan 54.000 kerkelijke organisaties en particulieren in Oikocredit.
 
      
 
Datum: woensdag 9 januari 2019 1901
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: drs. A. Mandersloot