Rabbi Akiva: Hoofd der geleerden

Rabbi Akiva ben Josef kan met recht de vader van het vroeg-rabbijnse jodendom worden genoemd. Hij leefde in Palestina en was oorspronkelijk schaapherder. Door zijn vrouw Rachel werd hij gestimuleerd te gaan studeren. En zo ontwikkelde hij zich tot een grootse leraar van Israël.
 
Tijdens de leerhuisavond zullen we een aantal zeer oude teksten (vertaald in het Nederlands) over Akiva lezen om een indruk te krijgen van deze voorname rabbi en zijn rabbijnse denkbeelden. Hierdoor kunnen we op een originele manier kennismaken met het rabbijnse jodendom zoals dat zich heeft ontwikkeld vanuit het farizeïsme. Er wordt tijdens de avond literatuur uitgereikt.
 
Rabbi Akiva speelde een voorname rol bij de totstandkoming van de Misjnah, de kern van beide talmoediem, en van de halachische midrasjiem, een verza­meling uitleggingen van de tora met betrekking tot de joodse leefregels. Volgens Akiva hadden zelfs de kroon­tjes op sommige Hebreeuwse letters in de tora een betekenis. Een tijdgenoot en opponent van Akiva was de geleerde rabbi Jismaël. Deze stelde dat de tora de taal van de men­senkinderen sprak. Rabbi Akiva koos in 132 de zijde van Bar Kochba tijdens de opstand tegen de Romeinse over­heersing. Hij werd gevangen genomen en stierf de marteldood. 

Han Wilhelm is systematisch theoloog en al jaren een goede bekende van het Leerhuis. 
 
      
 
Datum: woensdag 10 april 2019 1914
Tijd: 10:30 uur (Let op: ochtendbijeenkomst)
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: drs. H. Wilhelm