Bezoek Kamp Amersfoort

In een speciaal voor onze commissies Leerhuis en Vorming & Toerusting georganiseerde excursie brengen wij dit najaar een bezoek aan het kamp Amersfoort. Na een inleidende film wandelen wij onder leiding van een ervaren gids over het terrein en horen wij wat zich daar in de jaren 1941 – 1945 heeft afgespeeld. Kamp Amersfoort was in verhouding tot andere kampen een klein, provisorisch kamp, dat in deze periode onder toezicht stond van de Duitse politie.  
Verwaarlozing, honger, mishandeling en moord drukten een stempel op het verblijf van meer dan 35.000 gevangen die kortere of langere tijd, in twee afzonderlijke periodes, gevangen zaten in dit kamp. 
Na de rondleiding gebruiken wij gezamenlijk een broodmaaltijd in een nabijgelegen restaurant. De excursie wordt daarna vervolgd met een inleiding door een aan het kamp verbonden onderzoeker. Hij probeert (veelal na de val van de Muur in 1989) terug­gevonden persoonlijke eigendommen van omgekomen kampbewoners terug te bezorgen aan de nabestaanden. Dit is een moeilijke zoektocht om familieleden op te sporen en gaat  vaak gepaard met emotionele momenten, bijzondere herinneringen en verhalen. Zie ook www.kampamersfoort.nl

Vertrek uit Ermelo ca 9:45 uur. Wij komen in de loop van de middag terug. Vervoer geschiedt zo mogelijk per auto in groepsverband. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij het kerkgebouw Kerkelijk Centrum (adres achterin brochure).
Kosten voor gids, rondleiding en broodmaaltijd bedragen ca. € 20,00 (na aanmelding vooruit te betalen). Koffie/thee voor eigen rekening. Tijdige opgave is gewenst. Afhankelijk van de belangstelling worden één of twee groepen gevormd waarbij chtend- en middagprogramma worden omgedraaid.
 
      
  
Datum: dinsdag 9 oktober 2018 1819
Tijd: 10:30 - 15:30 uur
Locatie: Kamp Amersfoort
Inleider: Gids Kamp Amersfoort, Inleider dhr. J.H.P. van Haeften