Naar de stilte - in retraite met Elia

'Naar de stilte', gaat over het verhaal van de profeet Elia die, na Gods openbaring op de berg Karmel, vlucht voor de dreiging van de heidense koningin Izebel. Wat een tegenstelling! Elia gaat naar de berg Horeb om te schuilen bij God. In dit verhaal komen we diepe lessen tegen over verandering, gebed en vernieuwing.
Voor Otto de Bruijne is deze geschiedenis belangrijk geweest in een periode van ziekte. Hij schreef dit boek als een leidraad voor mensen die op een kruispunt van hun leven staan en zoeken naar stilte en wijsheid uit Gods Woord om keuzen te maken.
 
"Veel mensen worden stilgelegd door de problemen in hun huwelijk, op hun werk of omdat het in een vriendschap niet lekker loopt. Je kunt dan op een punt komen dat je naar die problemen kijkt en denkt: dit is dus de ‘boulevard of broken dreams’. Het maakt je doodmoe of zelfs ziek. Toch komt er dan vaak een moment dat God zegt:  'Sta op, blijf niet hangen in je eigen kracht en zelfmedelijden, je eigen gelijk, maar treedt aan en kom bij Mij’. Aan het woord is spreker en schrijver Otto de Bruijne.” (Rik Bokelman).
 
Otto de Bruijne (1949) was godsdienstleraar en werkte eind jaren zeventig voor TEAR. In 1984 verhuisde hij met zijn gezin naar Kenia. Vanuit Nairobi werkte hij voor de Afrikaanse Evangelische Alliantie. Later vertegenwoordigde hij Afrikaanse kerken in Europa. Van 1994 tot en met 2003 maakte hij tal van tv-programma’s voor de EO, zoals Otto in Afrika, Otto op zoek en Omega. Daarnaast spreekt Otto overal in het land. Hij maakt theater, schrijft n schildert. Voor meer info: www.ottodebruijne.nl
 
 
   
 
Datum: Maandag 29 oktober 2018 1824
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum
Inleider: dhr. M.L.O. de Bruijne